Kontakt - Dane kontaktowe - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

23.10.2008

Kontakt

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel. +48 22 695 18 00
e-mail: bbn[at]bbn.gov.pl

 

Wydział Rzecznika Prasowego
tel.: +48 22 695 18 75
e-mail: rzecznik[at]bbn.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych w BBN
Marek Paterek

tel.: +48 22 695 18 87
e-mail: iod[at]bbn.gov.pl

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Karowej 10.

Biuro przetwarza dane osobowe w związku z realizacją w interesie publicznym zadań dotyczących bezpieczeństwa i obronności powierzonych mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zadań wynikających z przepisów prawa, umów oraz stosownych zgód udzielanych przez osoby fizyczne. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bbn.gov.pl.

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez Biuro, mają prawo:

  • żądać dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych;
  • cofnąć w dowolnym momencie udzieloną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych ustalany jest na podstawie przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.