Majątek - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Majątek

Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 11. ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj.Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póżn.zm.), działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest finansowana ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wszystkie składniki majątku trwałego używanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego są własnością Skarbu Państwa-Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.