Majątek - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Majątek

Działalność Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest finansowana ze środków budżetowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wszystkie składniki majątku trwałego używanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego są własnością Skarbu Państwa-Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.