Status prawny Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Status prawny - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Status prawny Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, działającym na podstawie art. 26 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655).

Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego powoływanej przez Prezydenta RP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawowego upoważnienia, określił organizację oraz zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Zarządzeniu Prezydenta RP z dnia 1 września 2023 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.