Status prawny Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Status prawny - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

30.11.1999

Status prawny Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, utworzonym na mocy przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).  

Przy pomocy Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa  i obronności (art. 11 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).
 

Biuro jest także merytoryczno-organizacyjnym zapleczem Rady Bezpieczeństwa Narodowego powoływanej przez Prezydenta RP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 11 ust 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP), określił organizację oraz zakres działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Zarządzeniu Prezydenta RP nr 2 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.