Zastępcy Szefa BBN - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

18.07.2007

Zastępcy Szefa BBN

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego - na czele Biura stoi Szef Biura w randze sekretarza stanu, wyznaczony przez Prezydenta RP, który kieruje pracami Biura.

Szef Biura kieruje Biurem przy pomocy Zastępców Szefa Biura oraz dyrektorów.

Zastępców Szefa Biura powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Szefa Biura.

Zastępcą szefa BBN jest gen. dyw. Dariusz Łukowski