Instrukcja jak dotrzeć do informacji nieudostępnionych w BIP - Udostępnianie informacji - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.05.2007

Instrukcja jak dotrzeć do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej BBN są udostępniane na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej prosimy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

e-mail: bbn[at]bbn.gov.pl


Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek zostały określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).