Instrukcja obsługi - BIP - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona podmiotowa BIP BBN jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:
Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.
W środkowej części strony głównej znajdują się informacje dotyczące jednostek podległych i nadzorowanych, najnowszych komunikatów oraz ostatnio dodanych projektów aktów prawnych.
W górnej części ekranu umieszczone są przyciski umożliwiające:
  • przejście na stronę główną biuletynu
  • wyświetlenie mapy serwisu
  • wyświetlenie tej instrukcji
  • przejście na stronę WWW podmiotu 
  • zaawansowane wyszukiwanie
Poniżej, po lewej stronie zamieszczone są przyciski umożliwiające:
  • sprawdzenie rejestru zmian
  • sprawdzenie danych redaktora strony
  • przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej 
U góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.